POGOTOWIE CZYSTOŚCI


Od 6 listopada 2001 roku pod hasłem "CZYSTY POZNAŃ" rozpoczęło funkcjonować POGOTOWIE CZYSTOŚCI. Zostało powołane w celu interwencyjnego usuwania skutków kolizji drogowych, padłych zwierząt, porzuconych odpadów wielkogabarytowych oraz innych zdarzeń w pasie drogowym. Pogotowie funkcjonuje całą dobę i obejmuje swym działaniem cały teren miasta Poznania .
 
 
Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi o w/w zanieczyszczeniach poprzez dyżurny telefon Straży Miejskiej - 986.