SKŁADOWANIE ODPADÓW


Komunikacja na terenie składowiska

Organizacja układu komunikacyjnego zapewnia łatwy i bezpieczny dojazd do miejsca bezpośredniego wysypu na kwaterze i sektorze, do czego służą drogi dojazdowe pobudowane na gruntach stałych (płyty drogowe) oraz drogi technologiczne (tłuczniowe) budowane na składowanych odpadach.

Technologia składowania odpadów

Na technologię składowania odpadów składa się: